Edirne Valiliği
Edirne Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Edirne Valiliği
Edirne Valiliği
Evraklar-cevre

Katı Yakıt İzin Başvuruları

Dağıtıcı Kayıt Belgesi Başvurusunda İstenilen Belgeler

İthal Katı Yakıt Satış İzin Belgesi Başvurusunda İstenilen Belgeler

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi Başvurularında İstenilen Belgeler

Yerli Katı Yakıt Uygunluk Belgesi ve Satış İzin Belgesi Başvurularında İstenilen Belgeler

 

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Başvuruları

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Formatı

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Esasları

Not: Endüstriyel Atık Yönetim Planı içerisinde fotoğrafların mutlaka bulunması gerekmektedir. Eksik veya formata uygun olmayan başvurular iade edilecektir.

 

Atık Beyan İşlemleri

1) Sisteme Giriş

2) Sistemden Atık Taşıma Talebi Oluşturma

3) Tıbbi Atık Taşıma Talebi Oluşturma

4) Atık Beyanı  (Beyan Edilecek Atık Varsa)

5) Atık Beyanı  (Beyan Edilecek Atık Yoksa)

 

Müzik Yayını İzni

1) Gereken Bilgi ve Belgeler

2) 2023 Yılı Başvuru Ücretleri

3) Taahhütnameler

 

Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliği Uygulamaları

1) Bakanlık Yazısı

2) İş Termin Planı Örneği

3) Proje Onayı Revizyonu Gerektirmeyen Durumlar Listesi

 

-Birleşik Denetimlerde Tesislerden İstenecek Bilgi ve Belgeler

-Sıfır Atık Belge Başvurusu Adımları

-Geri Ödeme Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar

 

-Maden Atıkları Yönetim Planı Formatı  

-Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Formatı 

-EÇBS İlk Kayıt Kılavuzu  

-Belediye Tıbbi Atık Yönetim Planı Formatı  

-Sağlık Kuruluşları Tıbbi Atık Yönetim Planı Formatı  

-Proje Onay ve Teknik Rapor Hazırlama Kılavuzu