Edirne Valiliği
Edirne Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Edirne Valiliği
Edirne Valiliği
YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLGİ VE BAŞVURU KILAVUZLARI

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ BİLGİ KILAVUZLARI VE BAŞVURU EVRAKLARI

 

Bakanlığımız “Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) web adresinde yer alan vatandaş girişi bölümünden sorgulama yapılarak, yapı müteahhitliği yetki belge numarasına sahip olunup olunmadığı kontrol edilebilmektedir.

Yapı müteahhitliği yetki belge numarası alınması ve/veya Müteahhitlik Yeterlik Sistemine kayıt başvuruları için dayanak ve kılavuz evraklar aşağıda eklenmiştir.

 1. Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik
 2. Müteahhitlik Yeterlik Sistemi Tablosu
 3. Başvuru Ücretleri ve Döner Sermaye Başvuru Kodları
 4. İş Deneyiminin Hesaplanması ve Güncellenmesine Dair Bilgiler
 5. Müteahhitlik Yeterlik Sistemi Sunumu
 6. Müteahhitlik Yeterlik Sistemi Sunumu(03 Ekim 2020 Tarihli Değişiklikler)
 7. Sıkça Sorulan Sorular

02.03.2019 tarih ve 30702 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, yapı müteahhitliği yetki belge numarası alınması ve/veya Müteahhitlik Yeterlik Sistemine (MYS) kayıt başvurularında İl Müdürlüğümüzce talep edilecek evraklara ilişkin listeler ayrı ayrı aşağıda eklenmiştir.

 1. Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Başvuru Evrakları
 2. Yapı Müteahhitliği H Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 3. Yapı Müteahhitliği F, F1, G ve G1 Grubu Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (Gerçek/Tüzel Kişi)
 4. Yapı Müteahhitliği A,B,B1,C,C1,D,D1,E ve E1 Grupları Yeterlik Belgesi Başvuru Kılavuzu (GerçekTüzel Kişi)
 5. Ortak Girişim/ İş Ortaklığı/ Konsorsiyum Olması Halinde Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası Başvuru Belgeleri
 6. Yapı Kooperatifleri İçin İstenen Belgeler

İl Müdürlüğümüzce talep edilen matbu evrakların örnekleri aşağıda eklenmiştir.

 1. YAMBİS’te kayıtlı Yetki Belge Numarası OLUP Müteahhit Yeterlik Sistemine Kayıt Olacaklar için Dilekçe (Örnek-1)
 2. YAMBİS’te kayıtlı Yetki Belge Numarası OLMAYIP Müteahhitlik Yeterlik Sistemine Kayıt Olacaklar için Dilekçe (Örnek-2)
 3. Yapı Müteahhitliği Başvuru Ek Formları